piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.
  • Home

20170624

Zomerconcert

Ook dit jaar is er weer een zomerconcert ter afsluiting van het cursusjaar en wel op zaterdag 24 juni aanstaande. Het concert begint om 15.30 uur in de aula van basisschool De Windroos.