piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

4 september 2017: begin nieuw seizoen

16 t/m 20 oktober 2017: herfstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018: kerstvakantie

12 t/m 16 februari: voorjaarsvakantie

2 t/m 3 april 2018: paasvakantie

27 april 2018 t/m 11 mei 2018: meivakantie

21 mei 2018: Tweede Pinksterdag