piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

15 t/m 19 oktober: herfstvakantie

24 dececember 2018 t/m 4 januari 2019: kerstvakantie

4 t/m 8 maart: voorjaarsvakantie

22 april t/m 3 mei: paasvakantie

30 en 31 mei: Hemelvaart

10 juni: Tweede Pinksterdag