piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

zaterdag 27 juni, afsluiting van het seizoen met het inmiddels traditionele zomerconcert. Aanvang 15.00 uur, het concert vindt plaats in De Windroos.