piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

2014 - 2015

maandag 20 t/m zaterdag 25 oktober: herfstvakantie

maandag 1 september 2014: begin lesblok 1 van seizoen 2014 - 2015

  • 1
  • 2