piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

2018 - 2019

10 juni: Tweede Pinksterdag

30 en 31 mei: Hemelvaart

22 april t/m 3 mei: paasvakantie

4 t/m 8 maart: voorjaarsvakantie

24 dececember 2018 t/m 4 januari 2019: kerstvakantie

15 t/m 19 oktober: herfstvakantie