piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.
  • Home
Selecteer een nieuws onderwerp uit de onderstaande lijst, kies vervolgens een nieuws artikel om te lezen.
Het laatste nieuws van het Joomla! Team

Individuele lessen

Wij zien de individuele muziekles als de beste manier om instrumentale en muzikale vaardigheden optimaal bij de cursisten te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen en specifieke wensen van de cursist.
Er wordt wekelijks een half uur les gegeven of twee wekelijks een uur. De laatste mogelijkheid gebeurt in overleg met de betreffende docent.

Samenspel

Samen muziek maken is leuk en buitengewoon leerzaam. Het werkt stimulerend en het leert je goed te luisteren naar jezelf en anderen. Daarom streven wij ernaar om cursisten met elkaar te laten spelen en ensembles op te starten. Vaak wordt er toegewerkt naar een uitvoering op een cursistenconcert.

Concerten

Klankrijk organiseert twee keer per jaar een cursistenconcert: een Winter- en een Zomerconcert. De programmering van deze concerten is zeer gevarieerd; solo-optredens, duo's en ensembles. Daarnaast zijn er activiteiten met een bepaald thema of voor een bepaalde instrumentgroep, zoals het "Open podium".  Daarnaast kan iedere docent voor zijn leerlingen extra activiteiten organiseren.

Voor meer informatie zie onze agenda.

Welke instrumenten?

Hier volgt een overzicht van de instrumenten waarop momenteel les wordt gegeven.

Er wordt naar gestreefd om ook andere instrumenten een plaats binnen Klankrijk te geven.

Voor een overzicht van de docenten: Lesaanbod > docenten

Welke docenten?

Hier volgt een overzicht van de docenten die momenteel via Klankrijk lesgeven.

Voor een overzicht van de instrumenten, zie Lesaanbod > Instrumenten

Agenda seizoen 2011 - 2012

agenda en vakantierooster seizoen 2012 - 2013