piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

De Windroos

Het adres van de lesruimte van Klankrijk is:

Basisschool De Windroos
Tapirstraat 2
Nijmegen

Klik hier voor contact en/of nadere informatie

Klankrijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09121809