piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

Uncategorised

20160626

Zomerconcert

Dit jaar is het traditionele zomerconcert ter afsluiting van het cursusjaar verdeeld over twee zondagen. De concerten vinden plaats op:

zondag 26 juni en

zondag 3 juli.

De concerten beginnen telkens om 11.00 uur in de aula van basisschool De Windroos.

Individueel en in ensembles van verschillende samenstellingen laten de leerlingen horen welk vorderingen ze het afgelopen cursusjaar hebben gemaakt.

De Windroos

Het adres van de lesruimte van Klankrijk is:

Basisschool De Windroos
Tapirstraat 2
Nijmegen

Klik hier voor contact en/of nadere informatie

Klankrijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09121809