piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

Muziek op schoot

Waarom

Muziek hoort natuurlijkerwijs bij kleine kinderen: zij maken graag geluiden met stem, materiaal of instrumenten, bewegen graag (op muziek) en kunnen aandachtig luisteren naar geluid, klanken en muziek. Zingen en muziek heeft een positieve invloed op de algehele ontwikkeling:

  • De motoriek wordt er mee geoefend, b.v. klappen of mee bewegen/dansen op muziek.
  • Het is een goede basis voor de muzikale ontwikkeling.
  • De spraak- en taalontwikkeling wordt gestimuleerd.
  • Het is een goede training voor concentratie en geheugen (onthouden van woorden en melodie).
  • Muziek heeft een duidelijke invloed op de sociaal-emotionele groei.

De cursus

De kinderen komen met een ouder, grootouder of verzorger naar de lessen. Samen plezier beleven en genieten van muziek staat hierbij voorop. Er worden zowel nieuwe alsook bekende liederen gezongen, die tijdens de cursus herhaald worden. Dit zijn soms liederen, die je tijdens het spel met b.v. bal, blokken of doekjes kunt zingen. Of liederen die je kunt zingen tijdens b.v.het aankleden, wassen, of naar buiten gaan. Er worden bewegingsspelletjes gedaan, gedanst en met voor de kinderen geschikte instrumenten gespeeld. De ouders kunnen zo nieuwe ideeën voor muzikale spelletjes opdoen en de kinderen krijgen de kans om in een groep te zingen en te spelen.

De docente

De cursus wordt gegeven door Christa Kneppeck. In 2007 heeft zij het diploma voor muziek op schoot behaald en geeft sindsdien cursussen muziek op schoot in Nijmegen.
In 2002 is zij afgestudeerd als pianodocente aan het conservatorium in Zwolle. Sinds ruim 15 jaar jaar geeft zij pianolessen aan kinderen en volwassenen. Ook geeft zij muzieklessen aan kleuters en jonge schoolkinderen.
Zij speelt in verschillende ensembles en is betrokken bij het opzetten van de Groene Concerten in huize Wylerberg te Beek/Ubbergen.

Groepen en lesdata

De leeftijd van de kinderen is vanaf 6 maanden tot 4 jaar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er een indeling gemaakt, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep komen. De lessen duren 45 minuten en worden gegeven op de zaterdagochtend. De cursus start diverse keren per jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten. De kinderen komen met een ouder, grootouder of verzorger.

De kosten bedragen €  80 per cursus.