piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

Welke instrumenten?

Hier volgt een overzicht van de instrumenten waarop momenteel les wordt gegeven.

Er wordt naar gestreefd om ook andere instrumenten een plaats binnen Klankrijk te geven.

Voor een overzicht van de docenten: Lesaanbod > docenten