piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

De lesafspraken

Je kunt de door ons gebruikte contracten/afspraken inzien of uitprinten.
Voor de contracten klik hier.
Dit document is een pdf bestand en kan gelezen worden in Acrobat Reader. Wanneer je dit programma niet bezit kun je het op http://get.adobe.com/nl/reader/ downloaden.

Werkwijze

Het cursusjaar wordt in twee lesblokken van vijf maanden verdeeld. De eerste periode loopt van september t/m januari, het tweede lesblok loopt van februari t/m juni. De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden. De cursist gaat een contract aan met de desbetreffende docent voor de duur van een lesblok. Het contract loopt stilzwijgend door, tenzij er uiterlijk een maand voor het verstrijken van het lopende lesblok schriftelijk is opgezegd.

De tarieven

Vanaf augustus 2019 zijn de advieslestarieven per 5 maanden
voor 30 minuten les per week:

  • Voor cursisten tot 21 jaar: 345 Euro (BTW vrij)
  • Voor cursisten vanaf 21 jaar: 415 Euro (inclusief BTW)
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.