piano
De docenten van muziekdocentenvereniging Klankrijk bieden hoogwaardig muziekonderwijs in de regio Nijmegen. Zij doen dit door het geven van individuele lessen en veel aandacht te besteden aan samenspel en het organiseren van cursistenconcerten.

Concert in Aula Gaesdonck in Goch

Op 6 december gaven leerlingen van Christa Kneppeck en Hedwig Slowik een concert in de Aula Gaesdonck in Goch. Op het programma stonden stukken van romantische en moderne componisten, zoals het stuk Questa Notte van Ludovico Einaudi (zie video hiernaast).